Nätlån.se

Vad händer om du inte kan betala tillbaka ditt lån: Om betalningsanmärkningar och inkasso

Att ta ett lån kan vara ett effektivt sätt att finansiera en investering eller att hjälpa till att täcka kostnader. Men om man inte kan betala tillbaka lånet i tid, kan det leda till allvarliga konsekvenser. Detta innebär att det är viktigt att förstå vad som händer om du inte kan betala tillbaka ditt lån. I den här artikeln kommer vi att titta på två typer av konsekvenser: betalningsanmärkningar och inkasso.

Vad är en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning är ett negativt intyg som skickas från skuldinnehavarens kreditgivare till de tre stora kreditupplysningsföretagen i Sverige. En betalningsanmärkning kan endast skapas om man inte har betalat tillbaka ett lån eller en skuld inom en bestämd tidsram. Betalningsanmärkningen används sedan av de tre stora kreditupplysningsföretagen för att uppdatera en persons kreditupplysning.

En betalningsanmärkning kan ha stor inverkan på ens kreditvärdighet och om man har en betalningsanmärkning kan det bli svårt att ansöka om ett nytt lån eller kredit. En betalningsanmärkning försvinner vanligtvis från ens kreditupplysning efter sex år från det att den skapades.

Vad är inkasso?

Inkasso är processen när en skuldinnehavare har misslyckats med att betala tillbaka sina skulder och när inkassobolaget tar itu med processen för att driva in skulden från skuldinnehavaren. Inkassobolaget tar hand om processen att samla in skulden och kan ta mycket mer aggressiva metoder än vad banken gör, såsom att göra hotande samtal, skicka hotfulla brev, hota med att ta upp saken till domstol och andra liknande metoder. Om man inte betalar tillbaka sin skuld inom en viss tidsram, kan inkassobolaget ta steget vidare och anlita en advokat för att göra upp en uppgörelse eller driva saken till domstol.

Hur undviker man betalningsanmärkningar och inkasso?

Det bästa sättet att undvika betalningsanmärkningar och inkasso är att alltid se till att man har råd att betala tillbaka sina lån och skulder i tid. Om man vet att man kommer ha svårt att betala tillbaka lånet i tid, är det bästa alternativet att göra upp en avbetalningsplan med sin bank eller inkassobolag så tidigt som möjligt. Det är viktigt att ha i åtanke att detta kan ha negativa effekter på ens kreditvärdighet, men det är oftast bättre än att ha en obetald skuld som leder till betalningsanmärkningar och inkasso.

Back to top